Viktigt att välja rätt operation vid artros i fotleden


Vid artros i fotleden är protes fortsatt ett bra val för vissa patienter. Men egenskaper och hållbarhet är ännu inte tillräckligt goda för att de ska kunna rekommenderas till alla patienter.

Ilka Kamrad, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus har gjort den första mer omfattande och långsiktiga uppföljningen av utfallet av artrosoperationer i fotleden samt hur patienterna upplever sin hälsa efter ingreppet.

Internationell forskning på senare år har delvis pläderat för en utökad användning av proteser, men de nu aktuella resultaten befäster snarare de rekommendationer som finns sedan tidigare.

De innebär att protes i första hand rekommenderas till äldre patienter med begränsade rörelsebehov, vilket bland annat beror på att proteserna slits och har begränsad hållbarhet.

– Protes är bra till rätt patient men det är inte det självklara valet för alla. Utvecklingen har inte hunnit så långt att de håller under alla omständigheter och under lång tid, förklarar Ilka Kamrad, bilden.
Text och foto: Björn Martinsson, april 2017

Läs hela artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Viktigt att välja rätt operation vid artros i fotleden

Hopp för effektivare behandling av knäartros

Att vara kvinna, överviktig och ha en trasig menisk med sämre lägesplacering ger hög risk för att utveckla knäartros. Ny forskning vid Lunds universitet lyfter fram fler bakomliggande orsaker till en av våra folksjukdomar. Något som kan leda till att effektivare behandling kan sättas in i tid. (Maj 2017)


Fan Zhang, bilden, ortopedkirurg och nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet, har närmare undersökt fynd som kan upptäckas innan artrosen bryter ut och hur sambandet ser ut mellan tidiga tecken och sjukdom. Fan Zhang fann att en lägesförändring av menisken ger högre risk för uppkomst av artros. Foto: Anna-Mi Wendel

Läs hela artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Hopp för effektivare behandling av knäartros

Var femte som behandlas för bruten handled har fortsatta besvär

Av dem som söker till Skånes universitetssjukhus akutmottagning i Lund för en bruten handled opereras drygt var femte patient, övriga gipsas. Marcus Landgren, specialistläkare på ortopeden i Lund och forskare vid Lunds universitet, har jämfört olika operationsmetoder som använts i Lund under ett decennium, allt för att hitta sätt att förbättra behandlingen av handledsfrakturer.

– Även om de allra flesta blir återställda är det en överraskande hög andel som inte blir det. Vår föreställning har varit att det här är en godartad skada som läker bra, men många har fortsatta besvär med svaghetskänsla och smärta när de belastar handleden även lång tid efter skadan, säger Marcus Landgren.

Nästan var femte har fortsatta besvär ett år efter skadan, särskilt vid belastning av handleden.

– Vi vill minska antalet komplikationer, både för den grupp som opereras och den som behandlades med gips. I våra nästa projekt planerar vi att använda appar och den nya teknologin med artificiell intelligens för att tidigt identifiera problem som svullnad, smärta eller infektion för att minska allvarliga komplikationer och långvariga besvär.

Marcus Landgren presenterar vad han kommit fram till i en doktorsavhandling som läggs fram den 5 maj 2017.

Läs hela artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Var femte som behandlas för bruten handled har fortsatta besvär

Mindre risk för amputation med ny metod

Fotsår hos patienter med diabetes kan läka utan amputation, och amputation nedanför fotleden läker i stor utsträckning trots allvarliga sår och multisjuka patienter. Forskning vid Lunds universitet redovisar nya metoder som i högre grad räddar foten kvar vilket ökar patientens möjlighet att förflytta sig själv.

Hedvig Örneholm, ST-läkare i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, har för sin doktorsavhandling undersökt förutsättningarna för att personer med diabetesrelaterade fotsår ska slippa amputation. Hon fann att hos de flesta läkte såret utan operation: Fyra av fem med sår på framfotens trampdyna och två av tre med sår på hälen behövde inte opereras eller amputeras för att bli av med såren. (April 2017)
Läs hela artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Mindre risk för amputation med ny metod

Bunkefloprojektet fortsätter att generera nya forskningsresultat

I en motsvarande studie till Pojkar med mer idrott i skolan hade bättre betyg, som Jesper Fritz i januari 2017 doktorerade på i ortopedi vid Lunds universitet, kan även forskarkollegan Marcus Cöster i sin doktorsavhandling, som han doktorerade på en månad senare, slå fast betydelsen av skolidrott för det uppväxande släktet.

Under en mångårig studie följde även Marcus Cöster skolbarn från deras skolstart och genom grundskolan och utförde bland annat mätningar av såväl benmassa som studieresultat. Skolbarn som hade den sedvanliga skolgymnastiken av 60 minuter i veckan jämfördes med dem som ingick i Bunkefloprojektet och som fick 40 minuters gymnastik varje dag i skolan.

Marcus Cöster kommer även han fram till att daglig skolgymnastik främst påverkar flickors kroppsstyrka till det bättre, medan skillnader i studieresultat visar sig främst på pojkarnas sida. Den något ökad risk för frakturer som kunde visa sig i början för den grupp som fick utökad skolgymnastik vände med tiden till tvärtom. Marcus Cöster påpekar här i sin avhandling att framtida studier bör utvärdera om dessa positiva effekter kvarstår även efter att skoltiden tagit slut.

-Om risken för frakturer fortsätter att vara lägre även i vuxenlivet och ålderdomen så kommer det att ha stora effekter för människor, samhället och sjukvården, säger Marcus Cöster.

Han skulle även vilja se en annan sorts studier på skolgymnastikens betydelse:

– Det skulle vara fördelaktigt med framtida studier som utvärderar om daglig skolidrott har samma effekter i skolor från olika förhållanden med skilda förutsättningar. Vi behöver också veta om det är kön eller nivå på skolprestationer som är den avgörande faktorn för om fysisk aktivitet har positiva effekter på skolresultaten, avslutar Marcus Cöster.

The Effects of Increased Physical Activity in Childhood on Fracture Risk, Musculoskeletal Development, and Academic Achievement, doktorsavhandling av Marcus Cöster i ortopedi vid Lunds universitet, februari 2017.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Bunkefloprojektet fortsätter att generera nya forskningsresultat

Bättre resultat att vänta för höftoperationer

Att byta ut utslitna höftleder är en av de vanligaste operationerna som görs. Och resultatet blir allt bättre för patienterna. Men var tionde av dessa operationer är en omoperation på grund av att protesen har lossnat.

Omoperationer är mer komplicerade att utföra och risken ökar då också för sämre resultat med ytterligare ingrepp som följd. Vid Lunds universitet har nu flera positiva resultat för hur höftoperationer kan förbättras tagits fram. Vasileios Zampelis är nybliven doktor i ortopedi på sin forskning om hur patienter i högre grad ska få en protes som inte lossnar.
Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Bättre resultat att vänta för höftoperationer

Pojkar med mer idrott i skolan hade bättre betyg

Tidigare forskningsstudier visar att det kan finnas ett samband mellan daglig idrott i skolan och bättre skolprestationer. En ny, omfattande studie från Lunds universitet av niornas betyg ger ytterligare belägg för detta. Resultaten avfärdar samtidigt de viktigaste argumenten mot utökade idrottssatsningar i skolan.

Att lägga in mer idrott på schemat har ibland kritiserats. Dels för att det tar undervisningstid, dels för att tidigare studier visat att frakturrisken ökar.

– Motargumenten existerar inte längre. Våra studier visar att flickor och pojkar som hade idrott på schemat varje dag hade bättre fysisk utveckling. Pojkarna hade dessutom bättre betyg, berättar Jesper Fritz, doktor i ortopedi vid Lunds universitet sen januari 2017 och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Läs hela artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Pojkar med mer idrott i skolan hade bättre betyg

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Nästan var femte patient som drabbats av artros i knäleden och genomgått en total knäprotesoperation är inte nöjd med resultatet efter operationen. Många som var missnöjda led av ångest eller depression innan operationen.

Abdulemir Ali, som är ortopedläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, disputerade vid Lunds universitet i november 2016. I avhandlingsarbetet ”Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplsty”, studerade han hur utbrett missnöjet är.

Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Läs om ortopedisk forskning i Research 2016!

Researchomslag2016Forskningskatalogen berättar om aktuell forskning inom ortopedi vid Lunds universitet samt redogör för publikationer under 2015.

Ladda hem och läs Research2016

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Läs om ortopedisk forskning i Research 2016!

Allt fler kommer att få artros i Sverige

Inom en snar framtid kommer vår vanligaste folksjukdom att vara ännu vanligare. Var tredje person över 45 år kommer att ha drabbats av artros. Det här måste sjukvården vara förberedd på, konstaterar ny forskning i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.

Aleksandra– Trots att artros är en folksjukdom så finns det förvånansvärt lite kunskap om förekomsten av artros i Sverige. Vi vet inte särskilt mycket om hur många som har symtom, hur många som söker vård för artros samt hur sambandet mellan artros och dödlighet ser ut.

Det säger Aleksandra Turkiewicz, bilden, nybliven doktor vid Lunds universitet i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi. Hennes avhandling fokuserar på utbredning av och dödlighet i artros idag och inom en nära framtid. Undersökningsmaterialet har främst varit den medelålders och äldre befolkningen i Skåne.
Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Allt fler kommer att få artros i Sverige