Bättre resultat att vänta för höftoperationer

Att byta ut utslitna höftleder är en av de vanligaste operationerna som görs. Och resultatet blir allt bättre för patienterna. Men var tionde av dessa operationer är en omoperation på grund av att protesen har lossnat.

Omoperationer är mer komplicerade att utföra och risken ökar då också för sämre resultat med ytterligare ingrepp som följd. Vid Lunds universitet har nu flera positiva resultat för hur höftoperationer kan förbättras tagits fram. Vasileios Zampelis är nybliven doktor i ortopedi på sin forskning om hur patienter i högre grad ska få en protes som inte lossnar.
Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Leave a comment

Pojkar med mer idrott i skolan hade bättre betyg

Tidigare forskningsstudier visar att det kan finnas ett samband mellan daglig idrott i skolan och bättre skolprestationer. En ny, omfattande studie från Lunds universitet av niornas betyg ger ytterligare belägg för detta. Resultaten avfärdar samtidigt de viktigaste argumenten mot utökade idrottssatsningar i skolan.

Att lägga in mer idrott på schemat har ibland kritiserats. Dels för att det tar undervisningstid, dels för att tidigare studier visat att frakturrisken ökar.

– Motargumenten existerar inte längre. Våra studier visar att flickor och pojkar som hade idrott på schemat varje dag hade bättre fysisk utveckling. Pojkarna hade dessutom bättre betyg, berättar Jesper Fritz, doktor i ortopedi vid Lunds universitet sen januari 2017 och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Läs hela artikeln här.

Posted in Reportage | Leave a comment

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Nästan var femte patient som drabbats av artros i knäleden och genomgått en total knäprotesoperation är inte nöjd med resultatet efter operationen. Många som var missnöjda led av ångest eller depression innan operationen.

Abdulemir Ali, som är ortopedläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, disputerade vid Lunds universitet i november 2016. I avhandlingsarbetet ”Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplsty”, studerade han hur utbrett missnöjet är.

Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Läs om ortopedisk forskning i Research 2016!

Researchomslag2016Forskningskatalogen berättar om aktuell forskning inom ortopedi vid Lunds universitet samt redogör för publikationer under 2015.

Ladda hem och läs Research2016

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Läs om ortopedisk forskning i Research 2016!

Allt fler kommer att få artros i Sverige

Inom en snar framtid kommer vår vanligaste folksjukdom att vara ännu vanligare. Var tredje person över 45 år kommer att ha drabbats av artros. Det här måste sjukvården vara förberedd på, konstaterar ny forskning i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.

Aleksandra– Trots att artros är en folksjukdom så finns det förvånansvärt lite kunskap om förekomsten av artros i Sverige. Vi vet inte särskilt mycket om hur många som har symtom, hur många som söker vård för artros samt hur sambandet mellan artros och dödlighet ser ut.

Det säger Aleksandra Turkiewicz, bilden, nybliven doktor vid Lunds universitet i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi. Hennes avhandling fokuserar på utbredning av och dödlighet i artros idag och inom en nära framtid. Undersökningsmaterialet har främst varit den medelålders och äldre befolkningen i Skåne.
Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Allt fler kommer att få artros i Sverige

Ortopedi testar motion inför operation

fridajonsson

Frida Jonsson i träningslokalen där patienterna får börja med ett pass på träningscykel och därefter genomföra övningar vid tio olika stationer.

Om patienter som ska opereras börjar motionera ger det då bättre operationsresultat? Förbättras patienternas hälsa för övrigt också? Ortopedi vid Skånes universitetssjukhus sjösatte i höstas ett nytt projekt för att undersöka saken.
Läs reportaget här!

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ortopedi testar motion inför operation

Dold riskgrupp för benskörhet kan nu avslöjas

IMG_5735
En kotfraktur som hittas i förbigående på röntgen spelar liten roll när det gäller ryggsmärta hos äldre män. Men ett sådant fynd kan användas till att identifiera individer med hög risk för att ha låg benmassa, benskörhet och för att ådra sig nya frakturer. Ny ortopedisk forskning vid Lunds universitet av Mehrsa Kherad, bilden, visar hur en dold riskgrupp kan avslöjas tidigt och ges förebyggande behandling.
Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Dold riskgrupp för benskörhet kan nu avslöjas

Barn med CP får bättre hjälp

200 barn föds varje år i Sverige med cerebral pares, CP. Sjukdomen ger i olika hög grad skador på kroppens rörelseorgan med smärta och nedsatt rörelseförmåga som följd. Ny forskning vid Lunds universitet visar på bättre diagnosmöjlighet för tidig upptäckt och därmed effektivare behandling.
Läs artikeln här.

perssonbunke

 

 

Måns Persson-Bunke, bilden, har doktorerat i ortopedi vid Lunds universitet på en avhandling om hur barn med CP kan få bättre hjälp.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Barn med CP får bättre hjälp

Läs om ortopedisk forskning i Research 2015!

Researchomslag2015Forskningskatalogen berättar om aktuell forskning inom ortopedi vid Lunds universitet samt redogör för publikationer under 2014.

Ladda hem Reserach 2015!

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Läs om ortopedisk forskning i Research 2015!

Frågeformulär kan ge bättre fotkirurgi

Ny forskning vid Lunds universitet visar hur sjukvården för patienter i behov av fotkirurgi kan förbättras. Det hela grundar sig på att bättre ta tillvara på patienternas egna upplevelser av funktion och livskvalitet. Maria Cöster har doktorerat på ett frågeformulär från Nya Zeeland. Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Frågeformulär kan ge bättre fotkirurgi