Author Archives: admin

Steloperation ifrågasätts i ny forskning om förträngningar i ryggradskanalen

Förträngningar i ryggradskanalen är en vanlig åkomma bland den äldre befolkningen, man räknar med att var femte person över 60 år kan uppvisa detta symtom. Inte sällan inträffar detta tillsammans med en förskjutning mellan två kotor, så kallad kotglidning. Sambanden … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Steloperation ifrågasätts i ny forskning om förträngningar i ryggradskanalen

Så fick barn med CP ett bättre liv

För patienter med cerebral pares, CP, har uppföljningsprogrammet CPUP betytt ett bättre liv. Verksamheten som kan se tillbaka på 20 framgångsrika år går nu vidare med nya utvecklingsprojekt. -Vi kan se att det finns stora regionala skillnader när det gäller … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Så fick barn med CP ett bättre liv

Nya fakta för vård och enskild från Svenska knäprotesregistret

Patientrapporterade resultat av sjukvårdens behandlingar och åtgärder har alltmera uppmärksammats de senaste åren, både nationellt och internationellt, skriver Svenska knäprotesregistret i Årsrapport 2014. Självt fyller registret 40 år nästa år och kan se tillbaka på en framgångsrik verksamhet sedan starten. … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Nya fakta för vård och enskild från Svenska knäprotesregistret

Minskad risk för artros med ny behandlingsmetod

Ben har en unik förmåga att läka efter skada och bilda ny frisk vävnad. Ibland fungerar dock inte läkningen på ett bra sätt utan dött ben bryts ner snabbare än vad nytt starkt ben hinner bildas. Sker detta vid en led … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Minskad risk för artros med ny behandlingsmetod

Starkare ben med skolgympa varje dag

Skolbarn som har gymnastik varje dag får starkare ben än de som har den vanliga mängden skolgymnastik 1-2 gånger i veckan. Ökningen av skolgymnastik utgör heller inte någon fara för fler benbrott. Det här konstaterar Fredrik Detter i sin doktorsavhandling … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Starkare ben med skolgympa varje dag

Ny forskning kan förbättra läkningen av svåra benbrott

Ett benbrott av tio uppvisar någon form av läkningsstörning med fördröjd eller utebliven läkning. En oläkt fraktur är ett handikapp för den drabbade och en belastning för samhället och sjukvården. Per Bosemark, nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet, har … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ny forskning kan förbättra läkningen av svåra benbrott

Så mycket kostar rörelseorganens sjukdomar samhället

”Rörelseorganens sjukdomar är bland de största folksjukdomarna runt om i världen. I Sverige är rörelseorganens sjukdomar den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro och detta ger i sin tur upphov till stora samhällsekonomiska kostnader. Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Så mycket kostar rörelseorganens sjukdomar samhället

Intresserad av Statistical reviewing?

Jonas Ranstam, adjungerad professor i medicinsk statistik vid Lunds universitet och statistical reviewer för en rad tidskrifter som The Lancet, British Journal of Surgery, Osteoarthritis and Cartilage, Acta Orthopaedica, Endoscopy, etc., planerar en seminarieserie om statistical reviewing: Vad behövs medicinsk … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Intresserad av Statistical reviewing?

Ortopedisk forskning vid Lunds universitet visas upp på nordiskt möte

Lundaforskare är välrepresenterade på det fjärde nordiska mötet om proteoglykaner som nu pågår vid Lunds universitet i Lund. Några återfinns inom ortopedin och vi frågade vad de ska hålla föredrag om. Proteoglykaner hör hemma inom biokemin och är en sorts proteiner som … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ortopedisk forskning vid Lunds universitet visas upp på nordiskt möte

Litauen hedrar tre lundaortopeder

Tre ortopeder vid verksamhetsområde ortopedi på Skånes universitetssjukhus i Lund, från vänster: professorerna Lars Lidgren och Hans Wingstrand samt med. dr Otto Robertsson blev den 25 april i år hedersledamöter i Litauiska Ortopediska och Traumatologiska Föreningen vid dess årsmöte i Kaunas, Litauen. De … Continue reading

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Litauen hedrar tre lundaortopeder