Vetenskapsrådet går in med stort anslag till artrosforskningen vid LU

– Anslaget från Vetenskapsrådet är av mycket stor betydelse, säger Martin Englund, epidemiolog och forskare i ortopedi vid Lunds universitet.

Martin_Englund_Nov_2014
Martin Englund, bilden, har tilldelats 18 miljoner kronor på sex år för sitt forskningsprojekt om artros i knäleden.

– Det här betyder att vi kan stärka gruppen med en eller två nya medarbetare och få mer tid till att fokusera långsiktigt!

Vad sker i knäleden?
Martin Englund får bidraget för projektet ”Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle”. Projektets mål är bland annat att följa effekten av artrosbehandlingar och hur sjukdomen påverkar patient, sjukvård och samhälle. Men även mer djupgående studier på molekylär nivå ingår. Allt för att öka förståelsen av vad som sker i knäleden, i meniskvävnaden, vid den här sjukdomen.

– Vi kommer att skapa en biobank av meniskvävnad som tas tillvara från rutinmässig titthålskirurgi. Vävnaden ska användas för att studera hur nerbrytningen ser ut i sjukdomens tidiga skede. Vi kommer också att använda magnetkamera för att kartlägga vilka förändringar i vävnaderna som är de farliga. Det vill säga vad som signalerar en framtida artros.

Forskningsprojektet ska även samköra dataregister för att få fram nya upplysningar om vem som söker vård för artros och hur behandlingsresultaten ser ut för olika samhällsgrupper och patientkategorier, bland annat.

Samarbetar med Harvard i USA
Forskargruppen är tvärvetenskaplig och i den ingår såväl kliniskt verksamma läkare som sjukgymnast, statsvetare, hälsoekonom och statistiker.

– Flera av gruppens delprojekt görs i internationella samarbeten, som till exempel med Boston University och Harvard i USA och Keele University i Storbritannien, avslutar Martin Englund.

Text: Anna-Mi Wendel

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink.

Comments are closed.