För tidigt födda med låg vikt har ökad risk för svagt skelett i vuxen ålder

Går det att förutspå låg bentäthet och förebygga frakturer redan i unga år? Ja, i varje fall för vissa riskgrupper enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

Barn födda före vecka 37 (s.k. prematurt födda barn), med låg vikt i förhållande till födelseveckan, löper ökad risk för låg benmassa i vuxen ålder visar den nya undersökningen.

– Detta är värdefull information eftersom benmassan går att påverka i positiv riktning under uppväxttiden genom fysisk aktivitet och bra kost. Dessutom är det för riskgrupper extra viktigt att undvika miljöfaktorer som har negativ inverkan på benmassans utveckling, t.ex. rökning, berättar Christian Buttazzoni,  specialistläkare i ortopedi vid Östersunds sjukhus som nu har lagt fram sin doktorsavhandling i ämnet.
Läs mer här.

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink.

Comments are closed.