Ny mätmetod ger säkrare diagnos på ryggskador

Tre av fyra kommer någon gång i livet att få ryggsbesvär av mer eller mindre smärtsam natur. För de flesta försvinner problemen inom några veckor, men för var tionde är besvären bestående.
Kroniska ryggsmärtor orsakar inte bara ett lidande för den som drabbas utan är även en belastning för sjukvård och samhälle.
Nya rön kan nu bana väg för bättre smärtlindring och bot: Harald Ekedahl, som är sjukgymnast, disputerade vid Lunds universitet i ortopedi i maj 2015, läs här om hans forskning för att ge säkrare diagnos på ryggskador.

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink.

Comments are closed.