Frågeformulär kan ge bättre fotkirurgi

Ny forskning vid Lunds universitet visar hur sjukvården för patienter i behov av fotkirurgi kan förbättras. Det hela grundar sig på att bättre ta tillvara på patienternas egna upplevelser av funktion och livskvalitet. Maria Cöster har doktorerat på ett frågeformulär från Nya Zeeland. Läs artikeln här.

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink.

Comments are closed.