Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Nästan var femte patient som drabbats av artros i knäleden och genomgått en total knäprotesoperation är inte nöjd med resultatet efter operationen. Många som var missnöjda led av ångest eller depression innan operationen.

Abdulemir Ali, som är ortopedläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, disputerade vid Lunds universitet i november 2016. I avhandlingsarbetet ”Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplsty”, studerade han hur utbrett missnöjet är.

Läs artikeln här.

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink.

Comments are closed.