Bunkefloprojektet fortsätter att generera nya forskningsresultat

I en motsvarande studie till Pojkar med mer idrott i skolan hade bättre betyg, som Jesper Fritz i januari 2017 doktorerade på i ortopedi vid Lunds universitet, kan även forskarkollegan Marcus Cöster i sin doktorsavhandling, som han doktorerade på en månad senare, slå fast betydelsen av skolidrott för det uppväxande släktet.

Under en mångårig studie följde även Marcus Cöster skolbarn från deras skolstart och genom grundskolan och utförde bland annat mätningar av såväl benmassa som studieresultat. Skolbarn som hade den sedvanliga skolgymnastiken av 60 minuter i veckan jämfördes med dem som ingick i Bunkefloprojektet och som fick 40 minuters gymnastik varje dag i skolan.

Marcus Cöster kommer även han fram till att daglig skolgymnastik främst påverkar flickors kroppsstyrka till det bättre, medan skillnader i studieresultat visar sig främst på pojkarnas sida. Den något ökad risk för frakturer som kunde visa sig i början för den grupp som fick utökad skolgymnastik vände med tiden till tvärtom. Marcus Cöster påpekar här i sin avhandling att framtida studier bör utvärdera om dessa positiva effekter kvarstår även efter att skoltiden tagit slut.

-Om risken för frakturer fortsätter att vara lägre även i vuxenlivet och ålderdomen så kommer det att ha stora effekter för människor, samhället och sjukvården, säger Marcus Cöster.

Han skulle även vilja se en annan sorts studier på skolgymnastikens betydelse:

– Det skulle vara fördelaktigt med framtida studier som utvärderar om daglig skolidrott har samma effekter i skolor från olika förhållanden med skilda förutsättningar. Vi behöver också veta om det är kön eller nivå på skolprestationer som är den avgörande faktorn för om fysisk aktivitet har positiva effekter på skolresultaten, avslutar Marcus Cöster.

The Effects of Increased Physical Activity in Childhood on Fracture Risk, Musculoskeletal Development, and Academic Achievement, doktorsavhandling av Marcus Cöster i ortopedi vid Lunds universitet, februari 2017.

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink.

Comments are closed.