Var femte som behandlas för bruten handled har fortsatta besvär

Av dem som söker till Skånes universitetssjukhus akutmottagning i Lund för en bruten handled opereras drygt var femte patient, övriga gipsas. Marcus Landgren, specialistläkare på ortopeden i Lund och forskare vid Lunds universitet, har jämfört olika operationsmetoder som använts i Lund under ett decennium, allt för att hitta sätt att förbättra behandlingen av handledsfrakturer.

– Även om de allra flesta blir återställda är det en överraskande hög andel som inte blir det. Vår föreställning har varit att det här är en godartad skada som läker bra, men många har fortsatta besvär med svaghetskänsla och smärta när de belastar handleden även lång tid efter skadan, säger Marcus Landgren.

Nästan var femte har fortsatta besvär ett år efter skadan, särskilt vid belastning av handleden.

– Vi vill minska antalet komplikationer, både för den grupp som opereras och den som behandlades med gips. I våra nästa projekt planerar vi att använda appar och den nya teknologin med artificiell intelligens för att tidigt identifiera problem som svullnad, smärta eller infektion för att minska allvarliga komplikationer och långvariga besvär.

Marcus Landgren presenterar vad han kommit fram till i en doktorsavhandling som läggs fram den 5 maj 2017.

Läs hela artikeln här.

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink.

Comments are closed.