Hopp för effektivare behandling av knäartros

Att vara kvinna, överviktig och ha en trasig menisk med sämre lägesplacering ger hög risk för att utveckla knäartros. Ny forskning vid Lunds universitet lyfter fram fler bakomliggande orsaker till en av våra folksjukdomar. Något som kan leda till att effektivare behandling kan sättas in i tid. (Maj 2017)


Fan Zhang, bilden, ortopedkirurg och nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet, har närmare undersökt fynd som kan upptäckas innan artrosen bryter ut och hur sambandet ser ut mellan tidiga tecken och sjukdom. Fan Zhang fann att en lägesförändring av menisken ger högre risk för uppkomst av artros. Foto: Anna-Mi Wendel

Läs hela artikeln här.

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink.

Comments are closed.