Viktigt att välja rätt operation vid artros i fotleden


Vid artros i fotleden är protes fortsatt ett bra val för vissa patienter. Men egenskaper och hållbarhet är ännu inte tillräckligt goda för att de ska kunna rekommenderas till alla patienter.

Ilka Kamrad, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus har gjort den första mer omfattande och långsiktiga uppföljningen av utfallet av artrosoperationer i fotleden samt hur patienterna upplever sin hälsa efter ingreppet.

Internationell forskning på senare år har delvis pläderat för en utökad användning av proteser, men de nu aktuella resultaten befäster snarare de rekommendationer som finns sedan tidigare.

De innebär att protes i första hand rekommenderas till äldre patienter med begränsade rörelsebehov, vilket bland annat beror på att proteserna slits och har begränsad hållbarhet.

– Protes är bra till rätt patient men det är inte det självklara valet för alla. Utvecklingen har inte hunnit så långt att de håller under alla omständigheter och under lång tid, förklarar Ilka Kamrad, bilden.
Text och foto: Björn Martinsson, april 2017

Läs hela artikeln här.

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink.

Comments are closed.