Hur känns det idag?

Susanna Stenevi Lundgren vid enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning, medicinska fakulteten, Lunds universitet, har precis doktorerat på avhandlingen ”Muscle function and physical activity in pre-pubertal school children. (Sammanfattning på svenska.)

Hur känns det idag?
Det känns oerhört bra, och ett lugn har lagt sig efter att adrenalinvågen ebbat ut. Det har varit en enormt spännande resa att skriva en avhandling med allt vad det innebär av deadlines och stress, men också att disputera; det är inte många gånger i livet som jag känt att allt ljus är på mig, det är upp till mig att göra det till ett bra minne och att gilla utmaningen. Kort sagt, att njuta av en ovanlig och ansträngande situation.
Nu fortsätter jag att forska, åtminstone året ut men förhoppningsvis längre. Mitt nästa mål är att bli docent.

Vad fokuserade du på i din avhandling och vilket resultat kom du fram till?
Min avhandling fokuserar på hur barns utveckling påverkas av fysisk aktivitet  och deltagarna är hämtade från Bunkefloprojektet. Vi jämförde en grupp barn som haft daglig skolgymnastik (200 min per vecka)  under ett år med en grupp som haft skolgymnastik 60 min per vecka. Vi utvärderade också effekten av aktiv/inaktiv transport till och från skolan under ett års tid. Dessutom presenteras normalvärden för barn i ålder 6-12 år. De variabler vi utvärderade muskelstyrka, muskelmassa, fettmassa, hopphöjd och balans.
Både pojkar och flickor i vår träningsgrupp fick under ett år större ökning i muskelmassa och muskelstyrka men ingen skillnad kunde påvisas beträffande hopphöjd. Det visade sig att flickor i dessa åldrar hade lägre nivå av fysisk aktivitet före studiens start och de verkar också ha större effekt av träningen.
De grupper vi studerade hade hög nivå av fysisk aktivitet och relativt kort väg till skolan (cirka 0,5 km). Vi kunde vi inte påvisa någon effekt av att gå eller cykla till och från skolan jämfört med att åka bil eller buss.

Är du förvånad över vad du kom fram till eller var det förväntat?
Jag är inte förvånad över att ökad fysisk aktvitet gav resultat, vi har tidigare sett positiva resultat på benmassa och skolprestationer hos barnen i Bunkefloprojektet. Det är ytterligare ett resultat som talar för skolan som en arena för att skapa goda vanor hos våra barn och ungdomar.
Säger Susanna Stenevi Lundgren till LUMSI.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.