Medlemmar

Nedanstående forskningsenheter återfinns vid Lunds universitets medicinska fakultet. Den kliniska verksamheten bedrivs vid Skånes universitetssjukhus och i södra sjukvårdsregionen.

Arbets- och miljömedicin
Biomaterial

Biomekanik
Epidemiologi
ERC syd
Handkirurgi
Muskelsjukdomar
Ortopedi:
–  forskning IKVL, LU
–  forskning IKVM, LU
–  klinisk verksamhet vid SUS
Osteoporosforskning
Rehabilitering
Reumatologi:
–  forskning
–  klinik
Smärtforskning

Kommentera