Om LUMSI

Lund University Musculoskeletal Science Institute, LUMSI, bildades 2010 på uppdrag av Skånes Universitetssjukhus, SUS, och Lunds universitets medicinska fakultet. Syftet är att främja forskning och utveckling inom rörelseorganens sjukdomar.

LUMSI ska vidare verka för en aktiv och tydlig koppling mellan forskning, klinik och utfall inom södra sjukvårdsregionen, underlätta en interaktiv forskningskommunikation och skriva och driva stora och gemensamma EU-ansökningar.

Styrgruppen består av representanter från södra sjukvårdsregionen för biostatistik, epidemiologi, försäkringsmedicin, handkirurgi, medicinsk och fysiologisk kemi, ortopedi, rehabiliteringsmedicin och reumatologi. Lars Lidgren, professor i ortopedi vid Lunds universitet är ordförande i styrgruppen.

Staben utgörs av:

Anna-Mi Wendel informatör.

Kommentera