Bättre träning för muskuloskeletal hälsa

Eva Ageberg, docent, universitetslektor, Lunds universitet

”Hur påverkas muskler och hjärna vid skada i rörelseorganen? Hur tränar man bäst efter sådan skada? Vilka test är bra att använda för att mäta muskelfunktion? Är bra muskler betydelsefullt för att förhindra/bromsa vidare besvär?
Dessa frågor vill vi finna svar på i vår forskning. Målet är att optimera träning för dessa patienter.
I det större perspektivet utgör forskningsområdet en viktig del i ett tvärvetenskapligt, internationellt samarbete kring betydelsen av fysisk aktivitet för att främja muskuloskeletal hälsa.”

Läs mer om Eva Agebergs forskning (In English)

Kommentera