MORSE-studie om sjukskrivning och knäledsartros väckte intresse i USA

Jenny Hubertsson i talarstolen på ACR.

Den årliga amerikanska konferensen i reumatologi, American College of Rheumatology (ACR) Annual Scientific Meeting, hölls 2011 i november i Chicago. Jenny Hubertsson, doktorand vid avdelningen för ortopedi, Lunds universitet, var där och presenterade sin studie om sjukskrivning och knäledsartros.
Här följer hennes rapport:

”Till ACR kommer delegater från hela världen och både forskare, patientrepresentanter, kliniskt verksamma läkare och annan vårdpersonal deltar. De som lyssnade på det föredrag jag höll var nyfikna på våra sjukskrivningsdata och många var imponerade över att vi har tillgång till så stora material: Studien baseras på sjukskrivningsdata för samtliga patienter som fått diagnosen knäartros i Skåne under de senaste 10 åren. Dessutom har vi i forskargruppen tagit fram siffror på sjukskrivning för hela Skånes arbetsföra befolkning som jämförelsematerial. Det ger oss ett underlag på nästan 800 000 personer.

Att vi dessutom har direkt tillgång till faktiskt utbetalda dagar med sjukskrivning och sjukersättning gjorde många intresserade. De flesta internationella studier som tar upp sjukskrivning använder sig av enkätdata och bygger på sjukskrivnas egna uppgifter om hur många dagar de har varit sjukskrivna under en viss period, vanligtvis det senaste året, vilket kanske inte alltid är så lätt att komma ihåg.

Frågor som dök upp gällde bland annat hur det kommer sig att män med knäartros i jämförelse med totalbefolkningen har en högre risk för sjukskrivning medan kvinnor med knäartros har högre risk för sjukersättning. Sjukskrivning är en mer tillfällig typ av ersättning medan sjukersättning är det som tidigare kallades förtidspension och som ges vid permanent nedsättning av arbetsförmågan. Ytterligare en fråga som kom upp var ifall det kan finnas annat som ligger bakom skillnaderna mellan patienter med knäartros och totalbefolkningen? Som till exempel att grupperna har olika yrkesbakgrund eller skiljer sig åt vad det gäller socioekonomiska förutsättningar?

Det är roligt att få frågor om detta eftersom det är sådant som vi själva blivit nyfikna på och som mina fortsatta studier handlar om.”

Läs mer om forskningen vid MORSE

Kommentera