Styrgrupp

Ordförande
Leif Dahlberg, professor ortopedi

Ledamöter
Isam Atroshi, överläkare handkirurgi
Ann Bremander, sjukgymnast, biträdande forskningschef FoU-centrum Spenshult
Annette W-Dahl, sjuksköterska, med.dr.
Magnus Eneroth, verksamhetschef ortopedi
Martin Englund, epidemiolog
Magnus Karlsson, professor ortopedi
Jan Lexell, professor rehabiliteringsmedicin
Lars Lidgren, professor ortopedi
Catarina Nordander, överläkare, sektionschef arbets- och miljömedicin
Ingemar Petersson, professor försäkringsmedicin
Carl Turesson, överläkare reumatologi
Magnus Tägil, adjungerad professor ortopedi

Kommentera