Så går det till att spika en avhandling

LUMSI följer Sofia Hagel, doktorand i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet på hennes väg hösten 2012 från färdig avhandling till erhållen doktorsgrad. 

 

 

 

 

När en doktorsavhandling är klar ska den tryckas. Här hämtar Sofia Hagel ut sitt verk från tryckeriet. Det blir många lådor att kånka på i IT-ålderns tidevarv, men digitala avhandlingar göre sig icke besvär i de speciella analoga ritualer som nu stundar!

 

 

20 exemplar ska till Universitetsbiblioteket. Nedan ringer Sofia Hagel som sig bör på klockan till personalingången vid överenskommen tidpunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Holm öppnar och tar hand om låda med innehåll. Sofia Hagel får ett kvitto av Claes Holm på att de obligatoriska tryckta exemplaren, pliktexemplaren, är inlämnade…

 

…och Ingrid Mattsson-Geborek får en kram för gott samarbete.

 

 

 

 

Kvittot ska Sofia Hagel nu lämna in till medicinska fakultetens kansli tillsammans med ett exemplar av den tryckta avhandlingen. Det behövs för att en så kallad spikning av avhandlingen ska kunna ske. Förr gjordes avhandlingen tillgänglig genom att skriften helt enkelt spikades upp på avsedd plats, därav benämningen som lever kvar. Men idag betyder spikning att en elektronisk annonsering sker på universitetets hemsida. Där publiceras då innehållet i kappan respektive spikbladet:

– Kappa är avhandlingens ramberättelse om bakgrunden till studierna, vad vi visste innan, vad är det vi har avsett att undersöka, vad har vi funnit, hur tolkar vi detta och hur förhåller sig detta till tidigare kunskap/omvärlden och slutligen hur tänker vi framåt, säger Sofia Hagel.

– Och spikblad är ett blad, löst eller inbundet, i den tryckta avhandlingen där det kungörs att disputation skall ske, vad som är ämnet, vem som försvarar den och information om var och när disputationen ska ske bland annat. På spikbladets baksida finns det som kallas abstract och som är en kort, sammanfattande, beskrivning av avhandlingens innehåll och slutsatser.

Här kan du se den elektroniska spikningen och därmed även veta att disputationen kommer att ske den 14 september 2012. På disputationen möts bland annat doktorsavhandlingens författare, respondenten, och den som ska kritisera arbetet, opponenten.

Läs mer om:
Medicinska fakultetens regler för att spika en avhandling
Pressmeddelande 1996: LU först i Sverige med elektronisk spikning
Sofia Hagels doktorsavhandling och forskning

30 augusti 2012
text: Anna-Mi Wendel
foto: Kerstin Olsson och Lisa Mogard

Kommentera