Ortopedi testar motion inför operation

fridajonsson

Frida Jonsson i träningslokalen där patienterna får börja med ett pass på träningscykel och därefter genomföra övningar vid tio olika stationer.

Om patienter som ska opereras börjar motionera ger det då bättre operationsresultat? Förbättras patienternas hälsa för övrigt också? Ortopedi vid Skånes universitetssjukhus sjösatte i höstas ett nytt projekt för att undersöka saken.
Läs reportaget här!

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ortopedi testar motion inför operation

Dold riskgrupp för benskörhet kan nu avslöjas

IMG_5735
En kotfraktur som hittas i förbigående på röntgen spelar liten roll när det gäller ryggsmärta hos äldre män. Men ett sådant fynd kan användas till att identifiera individer med hög risk för att ha låg benmassa, benskörhet och för att ådra sig nya frakturer. Ny ortopedisk forskning vid Lunds universitet av Mehrsa Kherad, bilden, visar hur en dold riskgrupp kan avslöjas tidigt och ges förebyggande behandling.
Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Dold riskgrupp för benskörhet kan nu avslöjas

Barn med CP får bättre hjälp

200 barn föds varje år i Sverige med cerebral pares, CP. Sjukdomen ger i olika hög grad skador på kroppens rörelseorgan med smärta och nedsatt rörelseförmåga som följd. Ny forskning vid Lunds universitet visar på bättre diagnosmöjlighet för tidig upptäckt och därmed effektivare behandling.
Läs artikeln här.

perssonbunke

 

 

Måns Persson-Bunke, bilden, har doktorerat i ortopedi vid Lunds universitet på en avhandling om hur barn med CP kan få bättre hjälp.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Barn med CP får bättre hjälp

Läs om ortopedisk forskning i Research 2015!

Researchomslag2015Forskningskatalogen berättar om aktuell forskning inom ortopedi vid Lunds universitet samt redogör för publikationer under 2014.

Ladda hem Reserach 2015!

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Läs om ortopedisk forskning i Research 2015!

Frågeformulär kan ge bättre fotkirurgi

Ny forskning vid Lunds universitet visar hur sjukvården för patienter i behov av fotkirurgi kan förbättras. Det hela grundar sig på att bättre ta tillvara på patienternas egna upplevelser av funktion och livskvalitet. Maria Cöster har doktorerat på ett frågeformulär från Nya Zeeland. Läs artikeln här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Frågeformulär kan ge bättre fotkirurgi

Ny mätmetod ger säkrare diagnos på ryggskador

Tre av fyra kommer någon gång i livet att få ryggsbesvär av mer eller mindre smärtsam natur. För de flesta försvinner problemen inom några veckor, men för var tionde är besvären bestående.
Kroniska ryggsmärtor orsakar inte bara ett lidande för den som drabbas utan är även en belastning för sjukvård och samhälle.
Nya rön kan nu bana väg för bättre smärtlindring och bot: Harald Ekedahl, som är sjukgymnast, disputerade vid Lunds universitet i ortopedi i maj 2015, läs här om hans forskning för att ge säkrare diagnos på ryggskador.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ny mätmetod ger säkrare diagnos på ryggskador

För tidigt födda med låg vikt har ökad risk för svagt skelett i vuxen ålder

Går det att förutspå låg bentäthet och förebygga frakturer redan i unga år? Ja, i varje fall för vissa riskgrupper enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

Barn födda före vecka 37 (s.k. prematurt födda barn), med låg vikt i förhållande till födelseveckan, löper ökad risk för låg benmassa i vuxen ålder visar den nya undersökningen.

– Detta är värdefull information eftersom benmassan går att påverka i positiv riktning under uppväxttiden genom fysisk aktivitet och bra kost. Dessutom är det för riskgrupper extra viktigt att undvika miljöfaktorer som har negativ inverkan på benmassans utveckling, t.ex. rökning, berättar Christian Buttazzoni,  specialistläkare i ortopedi vid Östersunds sjukhus som nu har lagt fram sin doktorsavhandling i ämnet.
Läs mer här.

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för För tidigt födda med låg vikt har ökad risk för svagt skelett i vuxen ålder

Farligare för knäna jobba inom vård och omsorg


Kvinnor som arbetar inom sjukvård och barnomsorg har en flerfaldigt ökad risk för både sjukskrivning och sjukersättning (tidigare kallat förtidspension) på grund av knäartros. Det här har tidigare studier missat genom att dessa fokuserat på traditionellt mansdominerade yrkesgrupper. Men en ny undersökning i ortopedi vid Lunds universitet av Jenny Hubertsson vänder nu på bilden om vem som har en tung arbetsplats och vem som mest riskerar att bli sjukskriven och få sjukersättning på grund av besvär inom rörelseorganen.

Läs mer här.
(febr 2015)

Jenny Hubertsson

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Farligare för knäna jobba inom vård och omsorg

Vetenskapsrådet går in med stort anslag till artrosforskningen vid LU

– Anslaget från Vetenskapsrådet är av mycket stor betydelse, säger Martin Englund, epidemiolog och forskare i ortopedi vid Lunds universitet.

Martin_Englund_Nov_2014
Martin Englund, bilden, har tilldelats 18 miljoner kronor på sex år för sitt forskningsprojekt om artros i knäleden.

– Det här betyder att vi kan stärka gruppen med en eller två nya medarbetare och få mer tid till att fokusera långsiktigt!

Vad sker i knäleden?
Martin Englund får bidraget för projektet ”Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle”. Projektets mål är bland annat att följa effekten av artrosbehandlingar och hur sjukdomen påverkar patient, sjukvård och samhälle. Men även mer djupgående studier på molekylär nivå ingår. Allt för att öka förståelsen av vad som sker i knäleden, i meniskvävnaden, vid den här sjukdomen.

– Vi kommer att skapa en biobank av meniskvävnad som tas tillvara från rutinmässig titthålskirurgi. Vävnaden ska användas för att studera hur nerbrytningen ser ut i sjukdomens tidiga skede. Vi kommer också att använda magnetkamera för att kartlägga vilka förändringar i vävnaderna som är de farliga. Det vill säga vad som signalerar en framtida artros.

Forskningsprojektet ska även samköra dataregister för att få fram nya upplysningar om vem som söker vård för artros och hur behandlingsresultaten ser ut för olika samhällsgrupper och patientkategorier, bland annat.

Samarbetar med Harvard i USA
Forskargruppen är tvärvetenskaplig och i den ingår såväl kliniskt verksamma läkare som sjukgymnast, statsvetare, hälsoekonom och statistiker.

– Flera av gruppens delprojekt görs i internationella samarbeten, som till exempel med Boston University och Harvard i USA och Keele University i Storbritannien, avslutar Martin Englund.

Text: Anna-Mi Wendel

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Vetenskapsrådet går in med stort anslag till artrosforskningen vid LU

Ny forskning ger bättre proteser för patienterna

Det pågår en ständig utveckling av proteser, men hur bra är de för patienten? I en ny doktorsavhandling vid Lunds universitet har Mats Molt genomfört en omfattande studie av ett knäprotessystem. Resultatet pekar på färre framtida omoperationer.
Läs artikeln här

Posted in Reportage | Kommentarer inaktiverade för Ny forskning ger bättre proteser för patienterna